[Sale / Tokyo] Selected Works of Wooden Netsuke

Hanakagesho Exhibition Space
May 18 – 26, 2024

This is an exhibition of 40 works of wooden netsuke by some 15 artists including Shion, Taishin, Katakura Kenta, Koma, Jiyu, Sekine Kabu, Nagashima Shin’ya, Nakakaji Mabu, Negami Kumiko, Momo, Mori Kenji, Rippo, Saito Bishu, and Ikkei.

Webpage on this show:
https://www.hanakagesho.com/gallery/index.html

Hanakagesho Exhibition Space

Address: 1-1-14-202 Nezu, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0031
Directions: 1 minute’s walk from the “Nezu crossing” exit of Nezu Station (Chiyoda line)
E-mail: netsukeya@hanakagesho.com
Website: https://www.hanakegesho.com

Image, Hanakagesho, 2024